• Asuminen


Koti Kivipurossa

ASUMINEN TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA TAI EDULLISISSA VUOKRA-ASUNNOISSA

Tarjoamme laadukkaita asumispalveluita ikääntyneille, sotainvalideille sekä erityistä tukea tarvitseville. Olemme Seinäjoen, Tampereen, JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Kuntayhtymä kaksineuvoisen palveluseteliyrittäjä ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa.


 


 

Tehostettua palveluasumista ikääntyneille Aalto- ja Tammikodeissa

Kivipuron Aaltokoti ja Tammikoti tarjoavat turvallisen kodin ikääntyneille, jossa arki suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Lähtökohtanamme on asukkaan hyvinvoinnin kaikkinainen edistäminen. Arjessa huomioimme vuodenajan kulun sekä siihen liittyvät juhlahetket. Ulkoilu ja lähiluonto sekä erilaiset esiintyjät rikastavat asukkaittemme elämää. Erityisiä vierailuaikoja ei ole, vaan läheiset ja ystävät voivat kyläillä vapaasti. Meillä asukkaat pääsevät nauttimaan oman keittiön valmistamasta hyvästä ja monipuolisesta ruoasta. 

Tehostettu palveluasuminen

Asumaan Kivipurokoteihin

Tarjoamme laadukkaita ja monipuolisia asumispalveluita Kivipurokodeissa kaikille, jotka tarvitsevat palveluja asumisensa tueksi. Edulliset, esteettömät ja turvalliset vuokra-asuntomme sijaitsevat Seinäjoen keskustan tuntumassa lähellä kauppoja (Tammikuja 11 ja Ruukintie 76). Asiakas voi itse päättää haluamansa palveluiden tason monipuolisesta kotiin saatavien palveluiden palveluvalikoimasta.

Kivipurokodit

Tutustu tästä lisää
kotiin saataviin palveluihin!

Asumaan Kivipurokoteihin?
Täytä lomake kätevästi täältä!


 


 

Vaikeavammaisten tehostettua palveluasumista Purokodissa

Purokoti tarjoaa ympärivuorokautista tukea, ohjausta ja hoitoa sairauden tai vamman takia. Kannustamme asukkaitamme omien voimavarojen käytössä, jolloin elämänlaatu ja tunne elämänhallinasta paranee.

Sotainvalidien asuminen Kuntoutuskodissa

Tarjoamme vähintään 10 %:n sotainvalideille ympärivuorokautista hoitoa sekä eripituisia intervallihoitojaksoja Valtiokonttorin laatuvaatimusten mukaisesti. Meillä on pitkä, 30 vuoden, kokemus sotainvalidien hoidosta ja työmme jatkuu viimeiseen iltahuutoon saakka.


 

Ohjattua asumista kehitysvammaisille Lummekodissa

Lummekoti on 8-paikkainen pienkoti asukkaalle, joka tarvitsee kehitysvammastaan tai muista erityistarpeistaan johtuen ohjausta useilla elämänalueilla. Työtekijämme ovat paikalla aamusta iltaan tukien, kannustaen ja rinnalla kulkien. 

 

Tutustu
asumispalveluidemme
hinnastoon!

Hinnasto

 


 


Kivipuro ry

Tammikuja 11, 60100 Seinäjoki
06 4200 400 (vaihde)
info@kivipuro.fi

Kuusikoti

www.kuusikoti.fi

Ajankohtaista

Top