• Kivipuron historia


Kivipuron ensimmäiset vuosikymmenet

Kivipuro ry on toiminut Seinäjoella vuodesta 1964 alkaen. Ensimmäinen kiinteistö valmistui vuonna 1967. Se nimettiin Kivistön kaupunginosan läpi virtaavan pienen puron, Kivipuron, mukaan. Ruukintie 65:ssä Kivipuron vanhainkoti toimi kaksikymmentä vuotta ennen kuin siinä alkoi uusi toiminta, mikä oli sotainvalidien laitoshoito ja muu veteraaniväestön kuntoutustoiminta.

Yhdistyksen toiminta laajeni 1980-luvulla. Toinen kiinteistö valmistui lähes vastapäätä vanhainkotia Ruukintielle. Se oli tarkoitettu vanhuksille ja vaikeavammaisille.

Sosiaalihallitus velvoitti 1980-luvun puolivälissä vanhainkoteja miettimään, haluavatko ne kehittyä palvelutaloiksi vai jatkaa vanhainkoteina. Kivipurokin halusi muuttaa toimintatapaansa palvelutalon suuntaan.

Tammikujalle valmistui vuonna 1987 uuden hengen mukainen palvelukeskus. Asumisen taso nousi huomattavasti, kun asuntojen koot kaksinkertaistuivat vanhainkodin huoneista oikeiksi kodeiksi.

Sotiemme veteraanien hoitoa ja kuntoutusta

Sairaskotiverkoston rakentaminen alkoi Suomessa 1980-luvulla. Monien vaiheiden jälkeen yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa Kivipuro sai sotiemme veteraaneille suunnatun sairas- ja kuntoutuskodin, jolle saneerattiin tilat ensimmäisestä punatiilisestä kiinteistöstä vuonna 1988. Kivipuro tuli tunnetuksi laadukkaasta sotainvalidien, heidän puolisoidensa, leskien ja lottien hoidosta ja kuntoutuksesta. Tätä tietotaitoa on hyödynnetty myös 2000-luvulla tekonivelleikattujen ja muiden toipilaiden akuuttivaiheen kuntoutuksessa. Toimintatapa on ollut moniammattillinen ja tiimityöhön perustuva. Kuntoutuskoti on ollut monelle sotainvalidille koti viimeiseen iltahuutoon. Lisäksi tuhannet asiakkaat ovat käyneet kuntoutuskodissa eri pituisilla kuntoutusjaksoilla vuosikymmenten aikana.

Toiminta laajenee edelleen

Tammikujalla sijaitseva palvelukeskus laajeni vielä vuonna 1996, koska palvelutalotyyppisten asuntojen tarve lisääntyi. Viides talo valmistui Ala-Kuljun kadulle 1999. Toimintakeskus tarjosi vuokra-asuntoja keskeiseltä paikalta, mutta se oli myös alueensa senioreiden kokoontumispaikka. Toimintakeskus onkin tarjonnut runsaasti toimintaa talon asukkaille kuin naapureille erilaisten RAY:n tukemien hankkeiden myötä.

Ala-Kuljun kadun kiinteistössä on asunut ryhmäkodissa kahdenkymmenen vuoden ajan myös kahdeksan kehitysvammaista, jotka ovat saaneet tarvittavan tuen elämiseensä ja asumiseensa. Asumisyhteisössä on huomioitu aina asukkaan omat toiveet ja tarpeet sekä ohjattu päivätoimintaan ja muihin harrastuksiin lähtemisissä.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Kivipuro ry

Tammikuja 11, 60100 Seinäjoki
06 4200 400 (vaihde)
info@kivipuro.fi

Kuusikoti

www.kuusikoti.fi

Ajankohtaista

Top