• Kuntoutus


Kuntoutus

Toteutamme Kivipuron kuntoutuskodissa eripituisia kuntoutusjaksoja 30 vuoden kokemuksella. Kuntoutujan kuntoutustiimin muodostavat lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, sosionomi, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Kuntoutuksen tavoitteet laadimme yhdessä asiakkaan kanssa.

Kuntoutuksemme on suunnattu erilaisten leikkausten, sairastumisen tai muun heikentyneen yleistilan jälkeiseen tilanteeseen esim. sairaalajaksojen jälkeen tai yleisvoinnin heikennettyä. Suunnittelemme ja toteutamme hoitotoimenpiteet sekä fysio- ja toimintaterapian yhdessä asiakkaan kanssa. Kuntoutus voi jatkua tämän jälkeen myös terapeuttien tekemillä kotikäynneillä. Kuntoutukseen voi tulla itsemaksavana, Valtiokonttorin, kunnan / kuntayhtymän, Lotta Svärd –järjestön tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Kuntoutumisen edistäminen Kivipurossa

  • Laitoskuntoutus sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskille
  • Hoito- tai kuntoutusjaksot erilaisilla maksusitoumuksilla, itsemaksavana tai
    omaishoidon vapaan ajaksi
  • Virkistys- tai hoitojaksot itsemaksaville
  • Myös intervallijaksot erilaisten syiden takia maksusitoumuksilla tai itsemaksavana
  • Toimintaterapia kotikäynteinä ja kuntoutuskodissa, myös Kelan asiakkaat
  • Fysioterapia kotikäynteinä ja kuntoutuskodissa

Lue lisää Kelan toimintaterapiasta tästä

Hinnasto

 


Kivipuro ry

Tammikuja 11, 60100 Seinäjoki
06 4200 400 (vaihde)
info@kivipuro.fi

Kuusikoti

www.kuusikoti.fi

Ajankohtaista

Top