• Kelan toimintaterapia


Toimintaterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Kivipuro ry on Kelan laatuvaatimusten mukainen palveluntuottaja.

Kivipuron toimintaterapia-asiakkaat ovat työikäisiä ja ikääntyneitä henkilöitä, joilla on sairaudesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia päivittäisessä elämässään. Erilaiset neurologiset sairaudet, kuten aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilat, aivo- ja selkäydinvammat sekä neuropsykiatriset haasteet aiheuttavat oireita pääosalle Kivipuron toimintaterapian asiakkaista. 

Toimintaterapiassa hyödynnetään kuntoutujan omia vahvuuksia ja harjoitellaan arjessa tarvittavia taitoja kuntoutujalle mielekkäällä tekemisellä. Itsestä huolehtimisen toimintojen lisäksi voidaan harjoitella kodin ulkopuolella asiointia tai tutustua vaikka uuteen harrastukseen. Käden hienomotoriikan harjoittaminen ja pienapuvälineiden käytön kokeilu kuuluvat toimintaterapiaan. Toimintaterapian tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa.

Toimintaterapiatilat sijaitsevat osoitteessa Ruukintie 65. Käytössä on harjoituskeittiö, arviointi- ja terapiavälineistöä sekä pienapuvälineitä. Toimintaterapia voi toteutua myös kotikäyntinä asiakkaan kodissa. 

Katja Verronen-Rintala, toimintaterapeutti (AMK), on toiminut Kivipuron toimintaterapeuttina v. 2008 alkaen. Toimintaterapeutti puhuu suomea, ruotsia ja englantia.

Lisätietoja Kelan järjestämästä kuntoutuksesta löydät osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus

Kelan palvelunumerot löydät osoitteesta
https://www.kela.fi/palvelunumerot 

Toimintaterapian puh.

045 114 5004


Kivipuro ry

Tammikuja 11, 60100 Seinäjoki
06 4200 400 (vaihde)
info@kivipuro.fi

Kuusikoti

www.kuusikoti.fi

Ajankohtaista

Top